Geoffrey Van Hulle

Privacy Verklaring

Glasswork, gevestigd aan Lijsterhoek 14, 8730 Beernem België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home

Lijsterhoek 14, 8730 Beernem België

glasswork@telenet.be

+32 485063355

Persoonsgegevens die wij verwerken

Glasswork verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Emailadres

– Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Glasswork verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Glasswork verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Glasswork bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld zoals bvb. wettelijk voorgeschreven voor belastings- en btw-aangiftes. Gegevens die u invult in een contactformulier worden door mij na het beantwoorden van uw vraag niet bijgehouden indien er geen aankoop van een glascreatie gebeurt.

Met wie je je gegevens delen

Glasswork verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Glasswork gebruikt cookies. Voor meer informatie kunt u onze pagina Cookiebeleid (EU) raadplegen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te, sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar glasswork@telenet.be.

Glasswork wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be