Geoffrey Van Hulle

Over mezelf en glas
Mijn glas c.v.

Mijn passie voor glas begon met glas-in-lood maar twintig jaar geleden ontdekte ik glasfusing en volgde ik een basisopleiding warmglasbewerking in Syntra West in Brugge.
In de jaren daarna ging ik regelmatig les volgen in Engeland om mijn kennis te vergroten en om de vele mogelijkheden of technieken te verkennen van glasfusing.

  • 2011 : Image Transfer met Colin Webste en Glass and Print met Steve Royston Brown
  • 2012 : Intaglio and Bas Relief met Richard Parrish en Image Transfer met Carrie Iverson
  • 2013 : Sandblasting and Screenprinting en Textile Effects met Erna Piechna
  • 2014 : Vitrigraph Cane met Nathan Sandberg en Powder Printing met Kathryn Wightman
  • 2021 : The Tapestry Project met Richard Parrish
Wat is glasfusing

Ik maak creaties met glas door het glas warm te bewerken. De techniek die ik binnen de warmglasbewerking gebruik wordt glasfusing genoemd.

Glasfusing is het samensmelten van stukken glas die we in een bepaalde compositie op en naast mekaar hebben gelegd…
dat glas kan vensterglas zijn indien uit één zelfde plaat maar meestal is het speciaal fusingglas met een specifieke chemische samenstelling en uitzettingscoëfficient.
Het glas wordt in de glasoven (soms tot 870° C) op de vlakke ovenplaat samengesmolten tot een nieuw, vlak geheel. De nieuwe aan mekaar gesmolten compositie van glasstukken kan ofwel in een mal of over een mal vervormd worden om bvb. een schaal of een lampvorm te maken.

glazen schaal op vorm gebogen in glasoven
kunstenaar legt glascompisities in de glasoven
Iets meer theorie

In de meeste gevallen versmelten we twee lagen glas van 3mm aan mekaar omdat de oppervlaktespanning van glas 6mm bedraagt.
Indien we dikkere werkstukken willen maken dan zullen we het glas moeten indammen vermits het glas, indien het warm genoeg wordt opgewarmd naar een dikte van 6mm zal willen uitvloeien.
Het fusen of samensmelten van glas is een heel technische kwestie omdat het glas op de juiste manier dient gestookt te worden in de glasoven en het moeilijkste is het bepalen van de juiste stookkurve (tijdsduur, temperatuur). Het glas dient enerzijds traag opgewarmd en afgekoeld te worden om thermische schok van het glas te vermijden. Anderzijds moet het opwarmen en afkoelen van het glas op bepaalde temperaturen juist heel vlug verlopen. Het glas doorloopt in gans het stookproces een overgang van vast naar meer vloeibaar en terug naar een vaste materie en dit proces dient op een behoedzaam geplande manier te verlopen. Hierbij spelen o.a een rol : de grootte en dikte, de gebruikte kleuren, de vorm van de mal, soort glasoven. Haast en spoed is ook hier zelden goed. 

Youtube film over glasfusing
Video afspelen over film over glasfusing